Νέα - Άρθρα

Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εγκρίθηκε το σύνολο των αιτήσεων (100% επιτυχία) που υπέβαλε η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020».
Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. ευχαριστεί τους συνεργάτες της καθώς και τους Νέους Γεωργούς μου την εμπιστεύτηκαν.

Η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης έγινε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http.//ppel.gov.gr/ και στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : Ω8237Λ1-7Κ8.


Πληροφορίες:
Τηλ. 27310 29950, 81341

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98237%CE%9B1-7%CE%9A8