Η Εταιρεία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η «επένδυση» στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας λειτουργίας της ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. καθώς και βασική προϋπόθεση για την επιτυχή δραστηριοποίηση και ανάπτυξη της εταιρείας.

Το επιτελείο της Εταιρείας αποτελείται από:
 Γεωπόνους που καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων,
 Περιβαλλοντολόγους,
 Δασολόγους,
 Ιχθυολόγους,
 Οικονομολόγους,
 Μηχανολόγους – Μηχανικούς,
 Αρχιτέκτονες,
 Πολιτικούς Μηχανικούς,
 Τεχνολόγους Τροφίμων,
 Κοστολόγους,
 Ειδικούς στο Marketing,
 Νομικούς.