Καριέρα

Αν αναζητάτε ένα ιδιαίτερα δυναμικό αλλά και φιλικό περιβάλλον εργασίας όπου θα μπορείτε να αναπτύξετε τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών στείλτε μας το βιογραφικό σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

axiopiin@hol.gr

Επισημαίνεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα τηρούνται στο αρχείο της εταιρείας, ενώ τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.