Επενδυτικά Κίνητρα - Ενεργά Προγράμματα

Διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Κάλυψη 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Περίοδος Υποβολής: Από 11/1/2012.