Επενδυτικά Κίνητρα - Ενεργά Προγράμματα

ΤΕΠΙΧ: Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Το Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα παράσχει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας (275 εκατ. από το ΕΤΕΑΝ και 275 εκατ. από τις τράπεζες).

Η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών για την προσχώρηση σε συνεργασία στο νέο Ταμείο έχει ολοκληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις καθώς το 50 % των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50 % του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 Ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.etean.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η λίστα των τραπεζών και τα κεφάλαια που προσέφεραν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ, τα οποία υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του ταμείου, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ:
- ALPHA BANK: 31.500.000
- NEA PROTON BANK: 7.100.000
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ: 5.000.000
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 2.000.000
- EFG EUROBANK SA: 45.002.000
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 50.000.000
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 1.200.000
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: 5.000.000
- PROBANK A.E.: 20.000.000
- ATTICA BANK: 15.000.000
- ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: 20.000.000
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (συμπ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ): 120.000.000
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 1.500.000
- ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 10.000.000
ΣΥΝΟΛΟ: 333.302.000

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Tameio%20Tepix%20Drash%20Epixeirhmatikh%20Epanekkinhsh.pdf