Επενδυτικά Κίνητρα - Ενεργά Προγράμματα

ΟΑΕΔ: Προγράμματα Απασχόλησης

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι).


Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.oaed.gr/home<br />