Επενδυτικά Κίνητρα - Ολοκληρωμένα Προγράμματα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΕΛΗΞΕ


Μέτρο 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨
Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Βάσει αυτής, ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης το διάστημα από 24/01/2017 έως 22/02/2017.

Το Μέτρο 11, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφίαB. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.


Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia